Eerlijke credits

Cookstove-Foto

Hoe moeten de boeren van OCFCU de schone kooktoestellen betalen? Armoede is immers juist hun probleem. Emissiehandel helpt hen aan financiering. Eerlijke emissiehandel, die werkt voor degenen die klimaatverandering niet veroorzaakten. Maar er wel het meest van te lijden hebben.

Afval opruimen…

Ook wie zich hard inspant om zijn CO2-emissies terug te brengen, blijft voorlopig met restuitstoot zitten. Het duurt nog even voordat elke auto rijdt op groene stroom. En niet elk huis is al voorzien van 100% hernieuwbare energie.

Compensatie biedt een verantwoorde tussenoplossing. Wie compenseert, neutraliseert de uitstoot die hij overhoudt door een besparing elders mogelijk te maken. Een besparing van precies gelijke omvang. Dat gebeurt via de aankoop van CO2-rechten, ook wel carbon credits genoemd.

Bij kleine boeren in ontwikkelingslanden is ‘adaptatie’ vaak ook ‘mitigatie’. Adaptatie staat voor aanpassingsmaatregelen. Die maatregelen helpen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Pakt zo’n project óók goed uit voor de hoeveelheid broeikasgassen in de lucht, dan is er tegelijk sprake van mitigatie. De efficiënte kooktoestellen van de OCFCU zijn een voorbeeld. Zij stoten 70% minder CO2 uit dan koken op open vuur.

Fairtrade Klimaatneutraal

Met mitigatie verdient de OCFCU verhandelbare carbon credits. Elke ton bespaarde CO2 staat voor 1 carbon credit. OCFCU liet het verschil dat de kooktoestellen maken precies in kaart brengen, volgens een gestandaardiseerde methode. De gebruikte methode en certificatie is van Gold Standard. Dit initiatief van WWF staat voor de hoogste duurzaamheidsnorm in CO2-projecten.

Gold Standard Foundation en Fairtrade International lanceerden samen een nieuwe norm, op de Klimaattop in Parijs.  In deze Fairtrade Klimaatstandaard bundelen de twee organisaties hun expertise. De criteria van de standaard laten emissiehandel optimaal werken voor kleine boeren.

De carbon credits van OCFCU voldoen aan de eisen van de nieuwe Fairtrade Klimaatstandaard. De handelaar, FairClimateFund, betaalt voor de credits een eerlijke prijs. Dat is een prijs die de kosten dekt van het kooktoestellenproject, over een redelijke looptijd, met nog een premie er bovenop. De credits zijn het eigendom van de boerenorganisatie, niet van een projectontwikkelaar. De baten vallen dus toe aan de boeren zelf.

Wie via FairClimateFund carbon credits koopt bij de OCFCU, financiert voor. Ook dat is een bekend Fairtrade principe. De koper draagt bij aan de lening die de organisatie nodig heeft om het kooktoestellenproject uit te voeren en wordt terugbetaald in credits.

Pro-boer

Zo levert Fairtrade emissiehandel pro-boer klimaatfinanciering. Klimaatfinanciering die zonder tussenstations precies daar terecht komt waar hij het meest nodig is.

 


 

Klimaatdiensten langs de Fairtrade koffieketen

GreenKoffieOveral ter wereld moeten mensen hun manier van werken en leven aanpassen aan klimaatverandering.

Klimaatbewuste mensen zijn vaak ook Fairtrade-minded. Kies op weg naar klimaatneutraliteit voor compensatie aan de bron, daar dus waar koffieboeren verbouwen wat wij consumeren. Dan vloeien de baten van emissiehandel terug de keten in.

Zo bewijzen boeren en burgers elkaar een dienst en werken ze samen aan een beter klimaat. En aan het behoud van lekkere koffie.