Verklein je voetafdruk

Er is een drastische omslag in ons energiegebruik nodig. De aarde warmt op doordat we teveel broeikasgassen zoals CO2 uitstoten. De welvaart in de rijkere delen van de wereld werd gebouwd op fossiele brandstoffen. Ook door boskap voor landbouw komt veel CO2 vrij. Klimaatverandering is het gevolg.

Met onbeheersbare gevolgen, tenzij we de temperatuurstijging aan het eind van de eeuw weten te beperken tot maximaal 2 graden. Daarvoor moet de wereldwijde CO2 uitstoot in 2050 minstens 40% lager zijn dan in 2010.

Maar kan dat ook? Zeker, zeggen wetenschappers en praktijkmensen, technisch is dat best mogelijk. Volgens duurzaamheidsplatform Urgenda moet en kan het zelfs eerder. In haar rapport de Agenda beschrijft Urgenda hoe de energievoorziening in Nederland al in 2030 volledig duurzaam kan zijn.  Als de overheid tenminste goed beleid voert en iedere burger het zijne/hare doet. Om te beginnen thuis.

CO2-arm leven

Elk huishouden veroorzaakt door vervoer, gasverbruik en elektriciteit in huis een mengsel van broeikasgassen, waaronder CO2. Omgerekend naar alleen CO2 komt er jaarlijks gemiddeld 8 ton (8.000 kilogram) kooldioxide vrij per huishouden. Voor onder meer voeding en kleding komt daar nog eens 15 ton aan indirecte CO2-uitstoot bij. Da’s veel. Ter vergelijking, de voetafdruk van een inwoner van Ethiopie is gemiddeld zo’n 0,5 ton.

Verklein je voetafdruk

Maar het goede nieuws: voor je het weet vliegen de kilo’s eraf. Met de trein naar het werk kan zomaar 7500 kg CO2 schelen. Volg ‘makkelijke tips’ op voor zuiniger stoken en je CO2-voetafdruk is al snel 300 kg kleiner. En wat te denken van de helft minder voedselverspilling (350 kg) en twee dagen geen vlees (320)? Wie weet kan vleesloos nog wat vaker ook.

De meeste CO2 valt te besparen door dichter bij huis vakantie te vieren, met het OV naar je werk te reizen, je spouwmuur te isoleren en zonnepanelen te nemen, zuinig te stoken en groenten en fruit van het seizoen te eten. Milieucentraal heeft dat en meer in prachtige infographics op een rijtje gezet.

Besparen heeft natuurlijk ook effect in de portemonnee. Bezuinig je rijk. Wat de opbrengst is van slimme maatregelen om stroom en gas te besparen, rekent de HIER-campagne ons voor.

CO2-arm in het bedrijf

Meer dan een kwart van de Nederlandse bedrijven ziet duurzaam ondernemen inmiddels als het businessmodel van de toekomst, blijkt uit onderzoek (Motivaction, 2015). Dat is een verdubbeling t.o.v. 2013. Klanten verwachten het, de wereld heeft het nodig en het is goed voor het bedrijfsresultaat.

Quick-wins zijn al snel te realiseren. Zo verbruikt het bedrijfswagenpark bij de juiste bandenspanning en een energiezuinige rijstijl tot wel 10% minder brandstof. Deurdrangers helpen 5 tot 10% te besparen op de verwarmingskosten. En een waarheid als een koe: niet verlichten is altijd besparen. Hoe zorg je dat het licht alleen brandt waar het nodig is?

Verklein je voetafdruk als bedrijf

Het Klimaatplein beschrijft een waaier aan maatregelen waarmee snel en eenvoudig energiewinst valt te boeken. Ook is er raad bij het stapsgewijs en systematisch vergroenen van de hele bedrijfsvoering. Bij MVO Nederland zijn eveneens veel inspirerende praktijkvoorbeelden te vinden. Tools die inzicht geven en de contactgegevens van specialisten zijn op alle sites royaal voorhanden. Steeds meer opdrachtgevers belonen bovendien het gebruik van de Prestatieladder.